ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี :::Welcome to Maela Government Office::: "วิสัยทัศน์"่ : แม่ลาน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา เศรษฐกิจพึ่งพา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สืบสานประเพณีวัฒนธรรมยั่งยืน